Gordeltochten 2016

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=328df9b2-ee70-4e6e-8ee3-cc90e59dcfc3

Gordeltochten 2017

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=78f98f59-5cfa-476c-b9a0-d86743c414fc

Fietstocht Averbode Paters en Prinsen

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=ce94efb1-6247-4504-bf52-49139b827a0d

Optreden shadows 02/12/2017

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=0350155f-cad6-4e82-bb2e-d882b98eb341

Optrede shadows 17-03-2018

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=e5afa3af-a280-49f0-9920-350d7a450d20

Aardbeien jogging 2018

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=4c816710-f9cc-4099-b0f1-6f7c80fbf896

Gordeltochten juli -augustus -september 2018

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=c0d8b567-1e0f-4791-a068-90bbdd950c1a

                                                                                                                   

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=e8377ba6-7a94-4cf6-9ba3-313932bf0627

Fietstocht Waasland 16-09-2018

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=9a84db27-cdd5-4bd5-9833-666b5b6217ca

40 Jaar De Vrede 2019

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=b997861f-a36c-4bec-ac6c-88695e48dfe9

Bezoek ING

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=6436089c-c2cf-425c-bc5b-1e1cad34c8ad

Grensboom Wandeling

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=2c12a1b6-a8dd-42aa-93bb-b34ce86bd3ac

Fietstocht landlopers route 22-09-2019

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=ffb6187f-2b50-4b6a-a008-faf00552a226

Gordeltochten 2019  juni - september

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=15eac90d-25b6-4617-bfed-f7515819b5eb

Geleide wandeling Blik van Bruegel

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=4fa1a33d-ca8b-4882-846b-de7b72e97336

Gordeltocht 1 september

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=2423ce92-42d1-4c94-bd0c-58c8aa852e5f

Bezoek Audi 24 januari 2020

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=b7b9fb1c-73a7-4780-95b2-ff098b8f958f

Algemene jaarvergadering 28 feb 2020

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=78168d25-ef44-4629-b55f-077ce6305d56

Gordeltochten 2020

juni,juli,augustus en september

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=c2c2d2ba-338c-4401-8e42-cf2168f87cff

Gordeltochten 2021 van 23/06 tot 15/09/2021

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=919e9028-9c4c-4820-82f1-0b41a97c4ca8

Bezoek Wijndomein dappersveld

https://fotos.devredevlezenbeek.be/#share?id=bddf0ec7-988c-4d48-b767-e68b35bc5c39