Daan Vervaet was leraar Germaanse talen aan het Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht en politiek actief in de Volksunie in Sint-Pieters-Leeuw,

 waar hij gemeenteraadslid werd.Sinds 1981 was hij een actief parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en door het dubbelmandaat

 ook in de (toen nog niet rechtstreeks verkozen) Vlaamse Raad.

Hij stond bekend als een charismatisch man die mensen motiveerde en acties in gang zette.

Onder meer met zijn inzet voor de natuur begeesterde hij veel jongeren.

Vervaet overleed onverwacht aan een hartfalen.

Hij was een van de eersten die over kansarmoede sprak.

 Hij was begaan met Vlaams-Brabant, niet alleen omdat hij het uit defensieve overwegingen tegen de expansie van Brussel wilde behoeden,

maar vanwege de waarde van het landschap op zichzelf.

Hij wilde het Nederlandstalig karakter van dat gebied veilig stellen en hij kwam tegelijkertijd op voor het milieu en voor het kleinschalige land-

 en tuinbouwbedrijf.

Groen en Vlaams was zijn motto.

Kind uit een groot plattelandsgezin, vond hij in het Pajottenland een thuis.

Via 'Opbouwwerk Pajottenland' werd mede door Vervaet te Gaasbeek de eerste Boerenmarkt opgericht.

In de Leeuwse deelgemeente Vlezenbeek was hij zeer actief. De Vlaamse werkgroep DE VREDE VZW werd opgericht in 1979 onder zijn impuls.

Deze werkgroep organiseert tal van activiteiten, waaronder sinds 1983 de jaarlijkse aardbeienjogging.

         Hij werd in het parlement opgevolgd door Etienne Van Vaerenbergh, de toenmalige burgemeester van Lennik.

         In het parkdomein Groenenberg, op de grens van zijn geliefde Vlezenbeek en Gaasbeek, vertrekt een uitgestippelde wandeling, genoemd naar

          Daan Vervaet.

 De wandeling wordt bewegwijzerd door een groene boskabouter (zo werd hij wel eens genoemd).