VLAAMSE WERKGROEP DE VREDE VLEZENBEEK.

                                                    

De Vlaamse werkgroep De Vrede vzw werd opgericht in 1979 ¨in café De Vrede ¨aan de Postweg¨

onder impuls van Daan Vervaet en heeft als voornaamste doelstellingen:

in  een open en verdraagzame geest stimuleren van het Vlaams

bewustzijn en onze culturele eigenheid en werken aan de opbouw

 van een mensgerichte,kleinschalige en mileuvriendelijke

 samenleving.

 

          

 

 

De vzw De Vrede is aangesloten bij het Rodenbachfonds .