VLAAMSE WERKGROEP DE VREDE VLEZENBEEK.

                                                    

De Vlaamse werkgroep De Vrede vzw werd opgericht in 1979 ¨in café De Vrede ¨aan de Postweg¨

onder impuls van Daan Vervaet en heeft als voornaamste doelstellingen:

in  een open en verdraagzame geest stimuleren van het Vlaams

bewustzijn en onze culturele eigenheid en werken aan de opbouw

 van een mensgerichte,kleinschalige en mileuvriendelijke

 samenleving.