De Postwegkrant is het ledenblad van de Vlaamse werkgroep.De Vrede vzw-afdeling Vlezenbeek

en verschijnt normaal vier maal per jaar gedurende reeds meer dan vijfentwintig jaar.

Abonnement/lidgeld:draagt u ons een warm hart toe,dan bent u reeds  vanaf 15€ per

postadres lid  van onze vereniging.U wil ons een speciaal steuntje geven?Dan kan er

natuurlijk altijd¨een schepje bovenop¨ gedaan worden.

Bankrekening:  BE30-9731-6582-8911

 

 

     

-